Experience ultimate relaxation with our Best spa services in Da Nang

Lee Spa & Massage

Experience ultimate relaxation with our Best spa services in Da Nang
Combo Massage – Body Massage – Facial Massage – Natural Hair Care – Foot massage – Herbal Foot Soak

Open
Thứ Tư 09:30–23:30
Thứ Năm 09:30–23:30
Thứ Sáu 09:30–23:30
Thứ Bảy 09:30–23:30
Chủ Nhật 09:30–23:30
Thứ Hai 09:30–23:30
Thứ Ba 09:30–23:30
Gợi ý giờ mới
Add
75 Hà Bổng, Phước Mỹ, Sơn Trà, Đà Nẵng 590000